SEO Бизнес планиране

seo бизнес планове

Много често в ежедневието си бързате да правите толкова много неща, но в крайна сметка забравяте момента на планиране.

Имате ли бизнес план? Имате бизнес план, но не сте го актуализирали от известно време?

Бизнес планът не трябва да бъде твърде сложен. Няколко страхотни идеи, написани на гърба на плик, могат да представляват бизнес план. Бизнес планът е просто описание на това, което възнамерявате да направите, и как възнамерявате да го направите. Предимството, че имате записан план, е че Вашият бизнес става много по-лесен за визуализация.
Съществуват много ресурси за писане на бизнес планове, но малцина от тях обръщат внимание на спецификата на бизнеса, основан на SEO.
В тази статия ще разгледаме основите на бизнес плана, след което ще се впуснем в спецификата свързана със SEO.

Всички правим планове. Защо? Вероятно защото нашите спомени не са толкова добри и дългорочни. Планът също помага да фокусираме вниманието си. Същата теория се отнася и за бизнес плановете.

За какво / кого пишете бизнес плана?

Имате за цел да привлечете клиенти? Да получите заем от банката? За да може служителите Ви да са наясно с посоката? За Ваша собствена употреба? В зависимост от отговора, Бизнес планът Ви ще има различни изисквания по отношение на предоставената информация.

Бизнес плановете обикновено се състоят от следните компоненти:

 • Резюме
 • Продукти и услуги
 • Описание
 • Маркетингов анализ
 • Конкурентен анализ
 • Стратегия и план за изпълнение
 • Финансов план

Изграждането на Бизнес план не е само за стартиращи фирми!

Тъй като бизнесът в процесът си на развитие преминава през различни етапи, планът трябва да се променя. Какви са плановете Ви за следващата финансова година? Трябва ли да рефинансирате? Поемате ли повече служители? Дали Вашият стар план отговаря на Вашата нова реалност?

Три нива на бизнес планиране:

Кратък план

Планът може да бъде колкото една страница. Отговорете на следните въпроси:

 • Каква е Вашата концепция?
 • С какъв бюджет разполагате, за да изпълните плана си?
 • Как възнамерявате да продавате продукта / услугата на потребителите/клиентите?
 • Как ще изглежда Вашият паричен поток и през какъв период от време?

Прости въпроси, нали? Многобройни бизнес идеи могат да бъдат приети или отхвърлени само по тези четири въпроса, спестявайки много време, пари и възможност за разходи. Краткият план не е подходящ за търсене на инвестиции.

План за презентации

Основната разлика между работния план и плана за презентации е стилът и външният вид. Тонът е сериозен и обикновено е пълен с диаграми и прогнози, предназначени да предадат на хората, че сте отделили много внимание на Вашето начинание.
Представянето на плана трябва да бъде свободно от промишлен жаргон. Инвеститорите харесват много проверките, особено когато става въпрос за очертаване на конкурентни заплахи и пазарни възможности.

Работен план

Работният план е план, насочен към работния процес на Вашия бизнес. Подобно на краткия план, той е по-малко формален по отношение на стила. Той се използва вътрешно, за да гарантира, че всеки има достатъчно информация за работния процес на бизнеса Ви.

Очаквайте продължение на статията...

бизнес план бизнес планиране seo бизнес модели seo анализ бизнес стратегии маркетингов анализ финансов план

Беше ли Ви полезна статията?

( Рейтинг 6.0 / 6)