За контакти с фирмата:
гр. София, ул. Антим I №57, ет. 1 0896601866 028952085 028952095
Регион: София
Град: София
Преглеждания: 2802
( Рейтинг 6.0 / 6)

Счетоводна къща Дал Сиат София предлага първокласни счетоводни услуги на достъпни цени-висококачествено счетоводство и комплексни решения за вашия бизнес.

счетоводна къща дал сиат софия
Добави коментар Запитване към Фирмата
 • счетоводни услуги
 • счетоводител София
 • регистрация на фирма
 • данъчна декларация
 • финансови услуги
 • бизнес консултация
 • Лидиянов
 • осигуровки
 • одит
 • разрешителни
 • лицензи

Счетоводно обслужване - Дал Сиат София

Пълно счетоводно обслужване:

ДАЛ СИАТ извършва всички действия, които са задължение на счетоводителя, съгласно устни и/или писмени договорки, счетоводните стандарти и действащото в РБългария законодателство. В качеството си на главен счетоводител, носи отговорността за счетоводството и се явява, като представител на обслужвания клиент пред държавни, общински и други институции в т.ч. и данъчната администрация.

Частично счетоводно обслужване:

При определена счетоводна операция за съответен период ДАЛ СИАТ извършва възложената услуга, до която свежда своята отговорност.

Предлаганите услуги могат да бъдат извършени в:

 • В офисите на ДАЛ СИАТ
 • В обекти на обслужвания клиент
 • Дистанционно, чрез криптиран онлайн канал

Счетоводни услуги:

 • определяне на счетоводна политика и изготвяне на индивидуален сметкоплан
 • текуща обработка на счетоводна документация
 • складово стопанство-отчитане и инвентариация
 • дълготрайни Активи - отчитане,амортизация и преоценка
 • разчетни отношения (доставчици,клиенти,валути и др.)
 • регистри и справки по ЗДДС и ЗА
 • съставяне на Финансов отчети и доклади /междинни и годишни/
 • счетоводни справки за представяне пред трети лица;
 • счетоводни консултациии, надзор и съдействие

ДДС:

 • регистрация по ЗДДС
 • представителство
 • изготвяне и подаване на декларации
 • данъчни ревизии
 • Възстановяване на ДДС в рамките на ЕС

Обработка на Заплати и ТРЗ обслужване

В лицето на ДАЛ СИАТ ще откриете опитен и надежден партньор, който да администрира в цялост този процес за Вас.

 • администриране и управление на процесите, свързани с наемане и назначаване на персонал
 • събиране, подготвяне и комплектоване на необходимата документация за завеждане на трудово досие и надлежната му регистрация в съответните държавни институции
 • изготвяне на необходимата документация, съобразно конкретните специфики на предприятието и длъжността
 • съставяне на месечни ведомости за заплати и прилежащите им документи
 • изготвяне на банкови платежни документи за социални и здравни осигуровки, данъци и такси
 • деклариране пред НАП, НОИ, ИТ и др.Представителство
 • обработка на болнични листове, издадени на членове на вашия персонал и подаването им в НОИ
 • оформяне на трудови и осигурителни книжки
 • изготвяне и съдействие при документи за пенсиониране
 • изготвяне на всички справки, сметки, бележки и др. необходими документи
 • справки и доклади за управленски нужди, както и навременно информиране за промени в трудовото и осигурителното законодателство
 • пълно съдействие и представителство при ревизии и проверки пред държавните и общински институции