За контакти с фирмата:
гр. Велико Търново, ул. Поп Харитон 2, ет. 2, офис 5 0887507054
Град: Велико Търново
Преглеждания: 3032
( Рейтинг 6.0 / 6)

БИЛДПЛАН – 08 ЕООД е частна българска компания основана през 2008 г. Основната дейност е проектиране на сгради и съоръжения, становища, експертизи и консултации в областта на строителството и ремонтите.

проектиране на сгради ,изготвяне и съоръжения билдплан
Добави коментар Запитване към Фирмата
 • архитектура
 • конструкции
 • водоснабдяване и канализация
 • електрическа
 • геодезия
 • отопление
 • вентилация и климатизация
 • енергийна ефективност
 • пожарна безопасност
Проектиране на сгради и съоръжения Билдплан – 08 ЕООД
Проектиране на сгради и съоръжения Билдплан – 08 ЕООД
Проектиране на сгради и съоръжения Билдплан – 08 ЕООД

Проектиране на сгради и съоражения, изготвяне на инвестиционни проекти по всички специалности, конструктивни становища и експертизи

„БИЛДПЛАН – 08” ЕООД е частна българска компания основана през 2008 г. Основната дейност е проектиране на сгради и съоръжения, становища, експертизи и консултации в областта на строителството и ремонтите.

Фирмата разполага с високо квалифицирани специалисти. Има възможности за създаване на разширен проектантски колективи съвместно с хонорувани специалисти при изпълнение на мащабни проекти.

Във фирмата работят специалисти с пълна проектантска правоспособност и са членове на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

Проектантското бюро разполага с пълен набор софтуер за изчисления и изработка на графичен дизайн.

Всички проектирани от нас обекти са предадени в уговорените срокове, определени при договарянето с възложителите.

Услуги от БИЛДПЛАН – 08

 • Проектиране на нови сгради и съоръжения
 • Инвестиционни проекти за преустройство и реконструкция на съществуващи сгради и съоръжения
 • Услуги свързани с придвижване на документация за одобряване и издаване на разрешение за строеж
 • Изработване на проектно сметна документация, количествено-стойностни сметки и документи по време на строителството.
 • Професионални консултации в сферата на строителството и проектирането
 • Koнcтpyĸтивни eĸcпepтизи на съществуващи сгради и съоръжения за установяване състоянието на конструкцията

Проектиране на сгради и съоръжения Велико Търново – "Билдплан – 08 ЕООД"

проектиране на съоръжения
изграждане
проектиране на сгради
проектиране