За контакти с фирмата:
гр. Пловдив, ул. Победа 31, ет. 5- офис десен 0889400936 0886898812
Регион: Пловдив
Град: Пловдив
Преглеждания: 4755
( Рейтинг 5.0 / 6)

Джей Ви Ки Консулт е специализирана в извършването на консултантски услуги в областта на строителния надзор.

консултантски услуги джей ви ки консулт
Добави коментар Запитване към Фирмата
  • строителен надзор Пловдив
  • акт 16
  • инвеститорски контрол
  • контрол на строителството
  • проектиране
  • консултантска дейност
Консултантски услуги Джей Ви Ки Консулт - Строителен надзор
Консултантски услуги Джей Ви Ки Консулт - Строителен надзор
Консултантски услуги Джей Ви Ки Консулт - Строителен надзор
Консултантски услуги Джей Ви Ки Консулт - Строителен надзор
Консултантски услуги Джей Ви Ки Консулт - Строителен надзор
Консултантски услуги Джей Ви Ки Консулт - Строителен надзор

Джей Ви Ки Консулт - Консултантски услуги Пловдив

Фирмата Джей Ви Ки Консулт е специализирана в извършването на консултантски услуги в областта на строителния надзор.

Изготвяне на оценки за съответствие на инвестиционни проекти в строителството за издаване на разрешение за строеж.

Изготвяне на актове и протоколи по време по време на строителство. Въвеждане на обекти в експлоатация.

Извършване на цялостна работа по проектиране и планиране.

Извършване на консултантска дейност в областта на строителството.

Фирма Джей Ви Ки Консулт ООД е основана през 2011г. с дейност за упражняване на строителен надзор, проектантска и консултантска дейност. През 2014г дружество е лицензирано с Удостоверение № РК-0080 от 06.01.2014г., съгласно чл. 166, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл. 7, ал. 1, чл. 11, ал. 1, вр. чл. 8 от Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012г. за условията и реда на издаване на удостоверение за списване в регистъра на консултантите за оценяване на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Фирмата притежава сертификат на система за управление съгласно ISO 9001:2008, издаден от сертифициращия орган на “СЕРТИФИКАЦИЯ И ИНСПЕКЦИЯ БЪЛГАРИЯ” ООД за одит и сертификация и контролни одити. Фирмата може да прилага система за управление в областта на "Оценка на съответствието на инвестиционните проекти" и "Консултант строителен надзор".

Джей Ви Ки Консулт ООД разполага с квалифициран екип от специалисти, доказали в дългогодишната си практика своя професионализъм - архитекти, конструктори, ВиК инженери, електроинженери, геодезисти, инженери пътно строителство, технолози, геолози и др. В зависимост от спецификата на всеки проект се подбират хората, които да осъществят успешното му реализиране.