За контакти с фирмата:
гр. Бургас, ул. Александър Стамболийски 5, ет.3 0884550858 056701307
Регион: Бургас
Град: Бургас
Сфери на дейност: Услуги Счетоводни услуги
Преглеждания: 2917
( Рейтинг 6.0 / 6)

Финкон БГ ЕООД предлага цялостно финансово-счетоводно обслужване за фирми от малкия и среден бизнес, както и за физически лица.

счетоводни услуги бургас - финкон бг
Добави коментар Запитване към Фирмата
 • счетоводни услуги Бургас
 • счетоводно обслужване
 • годишни финансови отчети
 • данъчно приключване
 • обработка на документи
 • изготвяне и регистриране в НАП

Счетоводни услуги Финкон - град Бургас

Счетоводна кантора Финкон предоставя професионални услуги, в качеството си на специализирано счетоводно предприятие съгласно Закона за счетоводството.

Фирмата предлага цялостно финансово-счетоводно обслужване за фирми от малкия и среден бизнес, както и за физически лица.

Нашите принципи в процеса на работа са:

 • Спазване на действащото законодателство;
 • Независими, обективни и професионални съвети;
 • Индивидуален подход към нуждите на всеки клиент;
 • Поддържане на дългосрочни отношения с клиентите;
 • Коректност и конфиденциалност.

Счетоводни услуги

Оперативно водене на счетоводната отчетност, обработка на текущите документи.

Персонал и заплати

Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови правоотношения.

Обслужване на граждани

Изготвяне на годишни данъчни декларации. Подготовка на документи за ползване на данъчни облекчения по ЗДДФЛ

Допълнителни услуги

Представяне на платежни нареждания и вносни бележки в облужващия Ви банков клон. Изготвяне на допълнителни справки и отчети.

счетоводни услуги финкон
 • Оперативно водене на счетоводната отчетност, обработка на текущите документи
 • Годишно счетоводно и данъчно приключване
 • Съставяне на счетоводни отчети и регистри
 • Ежемесечно изготвяне на дневници и справки-декларации по ЗДДС и представянето им в НАП
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащане с бюджета
 • Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активи
 • Изготвяне на справки за задълженията и взиманията на фирмите по контрагенти
 • Изготвяне на годишни финансови отчети
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации
 • Изготвяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт
 • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови правоотношения
 • Изготвяне и поддържане на трудови досиета на персонала
 • Изготвяне на ведомости за работни заплати
 • Подготовка и подаване на болнични листове и декларации за обезщетения от ДОО
 • Издаване на удостоверения и служебни бележки на работниците и служителите във фирмата за годишен доход и други образци, свързани с получените трудови възнаграждения или документи свързани с пенсионирането (УП – 2, УП – 3 и др.)
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации
 • Подготовка на документи за ползване на данъчни облекчения по ЗДДФЛ
 • Консултации по счетоводни и данъчни въпроси на разбираем език
 • Представяне на платежни нареждания и вносни бележки в облужващия Ви банков клон
 • Получаване на банкови извлечения от обслужващата Ви банка
 • Внасяне на суми по разплащателните сметки на фирмата
 • Изготвяне на банкови документи, несвързани с данъчните и осигурителните задължения
 • Осигуряване на служба по трудова медицина и оценка на риска
 • Изготвяне на допълнителни справки и отчети