За контакти с фирмата:
гр. Монтана, ул. 22-ри Септември 33, ап. 3 0885662728
Регион: Монтана
Град: Монтана
Преглеждания: 9329
( Рейтинг 4.8 / 6)

Булмонт Форест извършва дейности в сферата на услугите за горското стопанство и дърводобива. Предлага дърва за огрев и за други битови нужди. Извършва транспорт до адрес.

дърва за огрев, дървен материал булмонт форест монтана
Добави коментар Запитване към Фирмата
 • дървен материал
 • дърва за огрев Монтана
 • дърводобив
 • търговия с дървен материал
 • горско стопанство
 • дървени материали за строителството
Дърводобив и дървен материал Булмонт Форест
Дърводобив и дървен материал Булмонт Форест
Дърводобив и дървен материал Булмонт Форест
Дърводобив и дървен материал Булмонт Форест

Фирма Булмонт Форест ООД развива дейносттта си в областта на горското стопанство и дърводобива.

Булмонт Форест ООД извършва и спомагателни дейности в горското стопанство. Извършва услугите си в горското стопанство и дърводобива на общо 148,211 дка горски площи.

Дърводобивно дружество Булмонт Форест ООД работи в горските територии на ТП на Държавно горско стопанство Монтана, където извършва следните дейности, свързани с горското стопанство и дърводобива

 • Направа на минерализовани ивици в размер на 2750 лм.
 • Механизирано отглеждане на горски култури, създадени върху 599 дка

Булмонт Форест ООД извършва дейности свързани с горското стопанство и дърводобива:

 • подготовка на почвата за залесяване;
 • отглеждане на млади насаждения – горската площ в ДГС Монтана е разппределена по вид на горите, както следва: иглолистни, широколистни високостъблени, за реконструкция, издънкови за превръщане, нискостъблени;
 • сеч – главни сечи, отгледни сечи и санитарни сечи (извършвани в сечища, определени в лесоустройственият проект на ДГС Монтана);
 • извозване на дървен материал;
 • добив на дървесина.

Осъществява търговия с дървен материал и разполага с богат набор от:

 • объл дървен материал
 • фасонирани дървени материали за строителството, мебелното производство и бита.

Булмонт Форест ООД предлага дърва за огрев и други битови нужди, както и извършва транспорт до адреса на клиента.

дърводобив
дървен материал